Fundacja Rozwoju Regionu Łukta


Rejestracja

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie 14-105, ul. Mazurska 30 (dalej: Administrator);
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iodo@frrl.org.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,
  - art. 6 ust. 1 lit. b – dla wypełnienia zobowiązań umownych,
  - art. 6 ust. 1 lit. c – dla wypełnienia obowiązków prawnych,
  - art. 6 ust. 1 lit. f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być  Poczta Polska S.A., kancelarie prawnicze, audytorzy, Fundacja im. Stefana Batorego, jednostki samorządu terytorialnego: Gietrzwałd, Morąg, Ostróda, Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat od momentu rozliczenia projektu;
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 7. Jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Łukta jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy;
 9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.