O platformie

program-regionalny

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta rozpoczęła realizację projektu pn. “E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu 87.819,60 złotych w tym środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 74.646,66 złotych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie organizacyjno-techniczne Fundacji Rozwoju Regionu Łukta do realizacji długofalowego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie rozwoju elektronicznych usług dla obywateli Warmii i Mazur.

Ponadto rozwój jakości usług online oraz utworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej zawierającej wartościowe i potrzebne treści w Internecie dla zainteresowanych mieszkańców Warmii i Mazur, a przede wszystkim dla stypendystów Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFFR)

 

frrl


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta