E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna

Wspieramy młodych ludzi

w spełnianiu ich marzeń

E-stypendysta Platforma informacyjno-edukacyjna E-stypendia

Aktualności

O platformie E-stypendysta

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta rozpoczęła realizację projektu pn. “E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu 87.819,60 złotych w tym środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 74.646,66 złotych.


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta