Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Drodzy maturzyści!

Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie prowadzi Fundusze Powierzone. Jednym z nich jest Fundusz im. Iwony  Winiarskiej-Feleszko. Pochodzą z niego stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu.

Fundusz oferuje:

1. Stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
2. Pomoc w aklimatyzacji w Warszawie (znalezieniu miejsca odbywania praktyk, mieszkania, pracy, w poznaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście);
3. Wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego;

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a) zdają maturę w 2016 roku;
b) zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
c) pochodzą z niezamożnych rodzin;
d) są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;
e) otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse 

 

Dokumenty

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

a) wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
b) kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych.

 

Termin:

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej” (decyduje data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym linku:

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta