UWAGA STYPENDYSTO!

UWAGA STYPENDYSTO!

Przypominam o konieczności dostarczenia do FRRŁ zaświadczenia o średniej ocen za I semestr (załącznik nr 1 do umowy) oraz wypełnionej ankiety (załącznik nr 2 do umowy). Ci stypendyści, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas do 31 marca 2016 r. Należy jednak pamiętać, że wypłata marcowego stypendium zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia w/w dokumentów. Aby otrzymać marcowe stypendium zaświadczenie i ankietę należy dostarczyć do Fundacji nie później niż do dn. 7 marca 2016r. 

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta