ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do kontynuacji nauki na nowo utworzonym kierunku studiów podyplomowych – Administracji Elektronicznej!

Zagadnienia, które będą realizowane na tworzonym kierunku to m. in.: wstęp do cyfryzacji i administracji, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, usługi elektronicznej administracji, komputerowo wspomagane techniki biurowe, cyberprzestępczość w obszarze administracji.

Ogółem planowana jest realizacja 206 godzin zajęć dydaktycznych. Studia podyplomowe na kierunku „Administracja Elektroniczna” mają dostarczyć absolwentowi praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji elektronicznej.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

1. Odpłatność za studia (dwa semestry)

3600 PLN *

* płatne jednorazowo lub na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych – może być rozłożona maksymalnie na 6 rat. Odpłatność za świadectwo – 30 zł. (płatne na zakończenie studiów podyplomowych).

 

2. Termin zgłoszeń:

Nabór w trybie ciągłym (do momentu zebrania liczby chętnych niezbędnej do utworzenia grupy słuchaczy).

 

3. Adres internetowej rekrutacji (IRK):

www.irk.uwm.edu.pl/podyplomowe

 

4. Wymagane dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– 1 fotografia o wymiarach 35×45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie)

– kserokopia dowodu osobistego

– podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

 

PROGRAM STUDIÓW:

Semestr I:

1. Zarys prawa administracyjnego

2. Wstęp do cyfryzacji administracji

3. Wstęp do nauki prawa

4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

5. Usługi elektronicznej administracji

6. System organów ochrony prawnej

7. Praca i zabezpieczenie społeczne

8. Komputerowo wspomagane techniki biurowe

9. Zarys postępowania administracyjnego

10. Informacja publiczna: rejestry publiczne

 

Semestr II:

11. Programy użytkowe

12. Zarządzanie e-dokumentem

13. Cyberprzestępczość w obszarze administracji

14. Informatyka w kryminalistyce

15. Prawo nowoczesnych technologii

16. Egzekucja w administracji

17. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach karnych

18. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnych

19. Seminarium

 

kontakt w sprawie:

dr Marty Kowalczyk – Ludzia kierownika studiów podyplomowych:

Tel.: 784 952 286

e-mail: marta.kowalczyk@uwm.edu.pl

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta