Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest organizacją pozarządową działającą od 5.07.1995 roku. Powstała na bazie Polsko–Szwajcarskiego Programu Regionalnego, który działał w Polsce w latach 1992-1998. Był to okres przeobrażeń i przekształceń ustrojowych oraz gospodarczych w naszym kraju, a Program Regionalny wspierał te przemiany i pomagał w przejściu do gospodarki rynkowej. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta przejęła główne założenia projektu, które realizuje do dnia dzisiejszego. Główne cele Fundacji to:
– wspieranie przedsiębiorczości w regionie Warmii i Mazur poprzez udzielanie pożyczek, świadczenie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych,
– wspieranie inicjatyw lokalnych wpływających na rozwój regionu np. tworzenie wiosek tematycznych, udzielanie stypendiów dla zdolnej młodzieży,
– wspieranie istniejących i tworzenie nowych struktur lokalnych oraz aktywne uczestnictwo Fundacji w ich działalności.

Dane teleadresowe

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta