II nabór WYNIKI – Stypendia Pomostowe

II nabór WYNIKI – Stypendia Pomostowe

Informujemy, że na stronie www.stypendia-pomostowe.pl udostępnione zostały wyniki II naboru do Stypendium Pomostowego.

Lista stypendystów, która otrzymała rekomendację Fundacji Rozwoju Regionu Łukta w II naborze:

1. Paulina Durys

Poniżej list Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi do stypendystów

Drodzy Stypendyści,

Uprzejmie informujemy, że na Wasze skrzynki mailowe został przesłany list
gratulacyjny od Przewodniczącego Komisji Stypendialnej. Proszę dokładnie
przeczytać to pismo, gdyż zawarta w nim będzie instrukcja dotycząca
logowania na Wasze konta w bazie Programu Stypendiów Pomostowych i
pobrania dokumentów przygotowanych dla każdego Stypendysty.
W tym celu prosimy dokładnie sprawdzić skrzynki mailowe, także skrzynkę
„spam”. Jeżeli do piątku nie otrzymacie wysłanej przez nas wiadomości,
skontaktujcie się z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Przypominamy,
że maile zostały wysłane na te adresy, które podaliście we wnioskach.

Ważne!
Jeżeli od momentu złożenia wniosku w bazie zmieniliście uczelnię lub/i
kierunek studiów i nie poinformowaliście o tym fakcie Fundację Edukacyjną,
prosimy to niezwłocznie uczynić przesyłając do FEP stosowny dokument.
Nazwa uczelni i kierunek studiów będą, bowiem, uwidocznione w Umowie
Stypendysty, którą musicie podpisać. W przypadku zmiany będziemy musieli
zaktualizować dane w tym dokumencie, aby mógł zostać przez Was
podpisany.

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta