Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Obszar Powiatu Ostródzkiego o powierzchni 176489 ha obejmuje malowniczo położone tereny północno-wschodniej Polski. Zajmuje zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, a pod względem wielkości powierzchni, jest 22 powiatem w Polsce. Od północy powiat sąsiaduje z powiatem elbląskim i lidzbarskim, od wschodu – z olsztyńskim, od południa – z działdowskim i nidzickim, a od zachodu – ze sztumskim i iławskim, z którym wspólnie tworzą trzon obszaru zwanego Mazurami Zachodnimi (Pojezierze Iławsko-Ostródzkie). W Ostródzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: Poznań-Olsztyn i Warszawa-Gdańsk. Powiat posiada również dogodne połączenia kolejowe. Przez Ostródę wiedzie linia kolejowa z Olsztyna do Wrocławia, która w pobliskiej Iławie krzyżuje się z trasą Warszawa-Gdańsk. Przez gminy Małdyty i Morąg przebiega kolej z Olsztyna do Elbląga

Dane teleadresowe

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta