WRĘCZENIE – Stypendia „Równe Szanse”

WRĘCZENIE – Stypendia „Równe Szanse”

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta serdecznie zaprasza wszystkich stypendystów na Uroczystość wręczenia stypendiów „Równe Szanse” dla młodzieży w edycji 2013/2014 w Ratuszu Miejskim w Morągu w dniu 24 września 2013 r. o godz. 13.30.

Po uroczystości zapraszamy na prelekcję w Morąskiej Izbie Pamięci Historycznej w Ratuszowych Piwnicach.

Tego dnia podpisane zostaną również umowy stypendialne. Stypendyści zobowiązani są do posiadania nr PESEL oraz nr rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium. Właścicielem konta bankowego nie musi być być stypendysta, może to być konto rodzica, opiekuna bądź innej osoby, którą wskaże stypendysta.

Osoby uczące się otrzymają zaświadczenia usprawiedliwiające nieobecność w szkole w tym dniu.

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta