STYPENDIA ZOSTAŁY WRĘCZONE

STYPENDIA ZOSTAŁY WRĘCZONE

27 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Rozwoju Regionu Łukta dla młodzieży ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej oraz studentów w ramach Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”. Głównym celem funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i z małych miasteczek. W programie stypendialnym uczestniczy 6 gmin (Łukta, Morąg, Miłomłyn, Gietrzwałd, Ostróda i Dąbrówno), które każdego roku dofinansowują fundusz w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Darczyńcami funduszu są również m.in. Nadleśnictwo Miłomłyn, Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” oraz lokalni przedsiębiorcy.

Stypendia w ramach programu „Równe Szanse” na rok szkolny i akademicki 2019/2020 otrzymało 53 stypendystów o łącznej wartości 112.300 zł z tego: z gminy Łukta 8, z gminy Morąg 18, z gminy Ostróda 8, z gminy Gietrzwałd 5, z gminy Miłomłyn 5 i z gminy Dąbrówno 9.

Wysokość jednego stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 200 zł miesięcznie
i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy, a dla studentów 300 zł miesięcznie i wypłacane jest przez okres 9 miesięcy.

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta