UWAGA STYPENDYŚCI!

UWAGA STYPENDYŚCI!

Stypendysto zgodnie z pkt. 6 umowy stypendialnej jesteś zobowiązany dostarczyć do biura Fundacji zaświadczenie o średniej ocen za I semestr (załącznik nr 1 do umowy) oraz wypełnioną ankietę (stanowiąca załącznik nr 2 do umowy stypendialnej). Dokumenty można przesłać bądź dostarczyć osobiście do 31 marca 2016 roku, jest to termin nieprzekraczalny. Wypłata marcowego stypendium zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia w/w dokumentów. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Zaświadczenie uczniowie

Zaświadczenie studenci

Ankieta

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta